Påminnelse om promenaden hos Birgit tisdag 11 april kl 14.00

Vi regn blir det en kortare promenad med möjlighet att fika under tak.
Ni vet att det finns inget dåligt väder osv......