Information om hemsidan

Ändringar på hemsidan.

Titta på bilden ovanför  då ser ni att det finns en ny flik som heter HÄNT UNDER ÅRET:

Där under ligger rapporter om verksamheten vi haft under året. För att hitta hit under appen gör ni på följande sätt.

Ta fram Svarteborg i SPF appen. Klicka på aktiviteter då får ni fram en bild på en sjö med vass. Under där står Aktiviteter klicka på den texten då kommer det fram ett tomt fält som det står Aktiviteter på. Högst upp till höger på den blå listen står det Meny.

Klicka på Meny och då får ni fram flera olika förslag att välja på 

START klicka där och ni kommer till huvudnyheterna på hemsidan

Om förening

Bli medlem osv Lite längre ner står HÄNT UNDER ÅRET

Klicka på den texten och då kommer ni fram till vad som HÄNT UNDER ÅRET:

Detta kan säker de flesta men uti fall att någon inte tittat där tidigare är det ett vädigt bra sätt att se på hemsidan i telefonen.

Lycka till ! Om någon vill ha hjälp med så var inte rädda för att be om detta.

Appen är ett så bra verktyg att nå alla lätt, snabbt och framför allt billigt.