Läsecirkel

Läsecirkeln startar igen Måndagen den 6 Februari, som vanligt på Solhaga men med ny starttid kl. 12:00. Halland är nu klar och vi forsätter att läsa om Skåne.