Styrelsen

Uppdaterades: 19 oktober 2020

Styrelsen

Ordförande
Gustav Lundmark
ROMELANDA
Mobil: 0705-223174
Tfn: 0303-223177        E-post: kglundmark@gmail.com

Vice ordförande
Tommy Lundborg
ROMELANDA
Tfn: 0303-223494       E-post:tommy.lundborg@swipnet.se


Sekreterare
Maj-Lis Lundmark
ROMELANDA
Mobil: 073-4292201
Tfn: 0303-223177        E-post: majlislundmark@gmail.com

Kassör
Jan-Erik Karlsson
ROMELANDA
Mobil: 0708-430001
Tfn: 0303-223519      E-post: janerikromelanda@yahoo.se

Ledamöter:

Birgitta Hjelm
ROMELANDA
Mobil: 0703-003418        E-post: birgitta.hjelm39@gmail.com

Ann-Britt Carlsbogård
ROMELANDA
Mobil 0703-908532 
Epost:annbritt.carlbogard@bahnhof.se                                                                                                              

Ingrid Vahlberg
ROMELANDA
Mobil 0703-498029               Epost:vahlberg.ingrid@icloud.se  

Ersättare:                                                                                  

Marianne Larsson
KUNGÄLV
Mobil 0705-584953                
E-post: mariannelarsson4820@gmail.com  

Ingemar Johansson
Romelanda
Mobil 0731-592745 Epost:ingemar@rings.nu                                                                                                                                          

 

                                                                    

Publicerades: 07 februari 2017 Uppdaterades: 19 oktober 2020