Månadsmöte imorgon med dubbel underhållning!

Påminner om månadsmötet den 21 september med Bo Ek, domprost emeritus och "ståupkomiker" som kåserar kring covid-isoleringen och dessutom underhållning med Arne och Per-Arne. Vi visar också den film som Kungälvs kommun gjorde från en av våra kulturpromenader.