Funktionärer

Uppdaterades: 17 september 2020


Ordförande Gustav Lundmark
Viseordförande Tommy Lundborg
Sekreterare Maj-Lis Lundmark
Kassör Jan-Erik Karlsson
Pressansvarig Jan-Erik Karlsson
Resor Ann Ring, Ann-Britt Carlsbogård, Birgitta Hjelm

Programansvariga Birgitta Hjelm, Ove Bidås, Gustav Lundmark
Studieombud Elsy Johansson, Birgitta Hjelm
Lotteriansvarig Ingrid Vahlberg
Boulansvarig Birgitta Hjelm .
Mötesvärd Ann-Britt Carlsbogård, Marianne Larsson, Ingemar Johansson
Rekryteringsansvariga Jan-Erik Karlsson, Birgitta Hjelm
Folkhälsoombud Birgit Johansson
Läkemedelsansvariga  Maj-Lis Lundmark, Birgit Johansson
Kulturvandring Birgitta Hjelm
Samrådsgrupp Ekhaga Marianne Larsson,
KPR Björn Thorén, Barbro Karlsson
Trafikombud Vakant
Revisorer Ulla Andersson, Gun-Britt Zachariasson.
Revisorersättare Björn Thorén.
Valberedning  Barbro Karlsson, Dane Johansson, Gun-Britt Lundborg
Hemsida Birgitta Hjelm
PR kommittè Jan-Erik Karlsson
Kultur-kommittè 

Publicerades: 09 november 2016 Uppdaterades: 17 september 2020