Kommunens ledarpris 2020

Tanum kommuns ledarpris för 2020 har tilldelats Inga-Lill Sörgard och Håkan Vikstål