Inställt årsmöte

Årsmötet den 10 februari är inställt tills vidare

På grund av rådande restriktioner är
årsmötet den 10 februari INSTÄLLT tills vidare

Info, klicka här!