Information om DNA

Information om DNA
med Tomas Christiansson
torsdagen den 20 oktober 2022, kl 14.00
Serveringen Kville Bygdegård

Anmälan till:
Håkan Vikstål
073-992 77 58
hakan.vikstal@live.se