Mapp- och bildhantering

Uppdaterades: 28 juli 2018

Vad gör Du med dina semesterbilder?

Grunderna i:

  • Skapa mappar
  • Namnge bilder
  • Flytta filer mellan mappar
  • Bildredigering
  • Skriva ut bilder

4 tillfällen á 3 lektioner

Vårens kurs är avslutad 

Information:
Håkan Vikstål, 073 992 77 58
hakan.vikstal@live.se

Publicerades: 07 augusti 2017 Uppdaterades: 28 juli 2018