Flemmings berättelse del 11

En visa om våren


Nu stiger vårens första ljusa blom
ur sin frostbitna grav,
och jag vill vänta livets rikedom
med den stigande sav,
när jorden ligger varm i örtasängen
och vinden spelar genom hasselns hängen

I Krok & Almquists flora
bland timjan och nyponros,
där vill jag vandra min kos.
Bland doftande namn vill jag stillsamt gå
på humleblomster och baldersbrå.
I Krok & Almquists flora
jag strövar bland frukt och bär,
och ekarna växer sig stora
och vitsippor öppnar sig där.

HISTORIA:
Den 25 februari 1865 bestämde Sveriges dåvarande finansminister friherre Johan August Gripenstedt att tjänstemännen i hans departement skulle tilltala honom med ett enkelt “ni”, i stället för med alla krångliga titlar. Det var en stor sensation för sin tid. Nästan lika stor uppmärksamhet väckte generaldirektören Bror Rexed hundra år senare när han genomförde “du”- reformen på Medicinalstyrelsen.
Tänk att det inte är längre sedan vi började tilltala varann med “du” överlag. Men reaktionen verkar komma...... Överallt hör man förargliga nianden.
Bror Rexed blev så känd för sitt duande, att han i folkmun kallades Durex.
V i firar bortläggandet av titlar med att dricka en du-skål i lämplig vätska och äta en enkel måltid med 7-8 brödskivor, Du-va Ni-coise och Reformplättar.

Hälsningar Fleming