Flemmings berättelser del 5

Dagarna är grå men dagens dikt ger tröst:


 
Aldrig får änglarna
ont i magen,
snuva och tandvärk,
podager och gikt,
fast de sitter på skyarna
hela dagen
i drag och snålblåst
och dålig sikt
 
HISTORIA:
Sista natten med gänget, 1920.
Lördagen den 17 januari 1920 var det meningen att hela USA skulle torrläggas. Den grundlagsändring som genomfördes i januari 1919 hade lett fram till att senator Volstead lade fram att lagförslag, som innebar förbud för tillverkning och försäljning av alla slags sprithaltiga drycker, inklusive öl. Kongressen hade överröstat pre-eesidenten Woodrow Wilson, som inlade sitt veto. Förbudstiden, “The Prohibition Era” gällde ända till 1933. Nu gnuggade alla Amerikas gangsters händerna! En flod av smuggelsprit, vällde in över landet, framför allt från Kanada, och Al Capone och hans vänner tjänade enorma summor. Spritsmuggling, “bootlegging”, organiserades på bred front av mindre nogräknade “affärsmän”, bland vilka Arnold Rothstein i New York var den viktigaste. Även hembränningsapparaterna höll i gång ännu värre än de lär göra i våra dagars Sverige. Överallt fanns det s. k. speakeasies, d. v. s. illegala små krogar. Man skulle knacka på dörren och vänta på att en lucka öppnades, så att man kunde avge dagens hemliga lösen. t. ex. “Joe sent me”.
      Även polismakten tjänade på affären genom väldiga mutor. Dagen innan förbudet började gälla förekom nog en hel del krökande i Amerika.
Vi höjer en bägare i all anständighet med
“ Godfathers Hotg Soup, Sirloin Steak, the way Jack made it samt Crêpes “Some Like It Hot”
 
mvh
Fleming