Värt att veta

Flemmings berättelser del 3

TRETTONDAG
Tre vise män samt en stjärna kom
i trots av naturens lagar.
Det är sörjt för att det gör de aldrig om
på kommande trettondagar
 
Komme det helga tre konungar till
som idag sett en stjärna flamma
så skyndade passpolisen till
och tullverket gjorde detsamma.
 
För övrigt känner och vet vi lite var
som följer med vad som händer
att det knappast torde finnas tre konungar kvar
i samtliga österländer.
 
HISTORIA:
Nyårsdagen hade gammal hävd som hednisk högtid. Kyrkan hade svårt att acceptera att man skulle ha den som helgdag, tills någon kom på att Jesus blev omskuren just den 1 januari. Detta kan vi vara fira, men det finns även annat. Till exempel att man denna dag 1804 på kongressen i Gonaives utfärdade staten Haitis självständighetsförklaring och utsåg den fd slaven Jean Jacques Dessalines till president.
     Haiti upptäcktes av Columbus 1492, och han utsåg sin bror till guvernör över ön, som han döpte till Hispaniola. Den grupp spanjorer som Columbus lämnade där var de första kolonisatörerna i den ”nyupptäckta” västra världsdelen. De uppträdde oerhört grymt mot urbefolkningen, en indianstam, som snart utplånades helt. För att sköta sockerplantagarna och annat infördes slavar från Afrika, vilka likaledes behandlades på det hårdaste sättet. Under 1600-talets slut övertogs dxen spanska kolonin av fransmännen, men snart blev Hispaniola framför allt ett centrum för sjörövare. Den franska revolutionens idéer nådde Haiti under 1700-talets slut och den svarta befolkningen gjorde uppror och besegrade slutligen Napoleons utskickade trupper, som fick fly från Port-au-Prince, skändligt nog ombord på engelska fartyg. Segerherren Dessalines antog titeln kejsare av Haiti redan den 8 oktober 1804 under namnet Jacques I. Efter ett par år störtades han och avliva-des – och sedan dess har Haitis styresmän varit en serie tämligen grymma och gräsliga självhärskare. De som har läst Graham Greenes “Komedianterna” minns den sentida “Papa Doc” och hans fruktade haitiska specialpoliser, “tonton macoutes”. Men trots den dystra politiska situationen på Haiti, som f. o. äntligen verkar ha förbättrats med FN- s hjälp Men trots den dystra politiska situationen på Haiti, som f. o. äntligen verkar ha förbättrats med FN- s hjälp Men trots den dystra politiska situationen på Haiti, som f. o. äntligen verkar ha förbättrats med FN- s hjälp
Låt oss lyssna till mèringe eller calypso och tömma en romdrink som aperitif till Salade de homard Port-au-Prince, Épaule d´dagneau Haitienne samt Voodoo-dessert för att besvärja vintern
 
mvh Fleming