Värt att veta.

Flemmings historiska berättelser del 1

HEJ
En skoluppsats  från 1920-talet
Stålpennan sprätte.
Bläcket skvätte.
Plumparna föll och tummen var blå.
Stilen var gnetig
Pikturen var spretig.
Somligt har allt blivit bättre ändå.
 
HISTORIA:
Pisapojken Galileo blev professor i sin hemstad 1589 och sysslade då med en mängd experiment, bl.a. släppte han ner saker från det lutande tornet och kunde därefter uppställa tröghetslagen, som säger att fallande kroppar rör sig rätlinjigt och likformigt i den mån de inte påverkas av yttre krafter.
      Han uppfann också den hydrostatiska vågen och ett sätt att fastställa den mänskliga pulsens slag per tidsenhet.
      Så småningom , när han blivit professor i Padua, konstruerade han en kikare och gjorde astronomiska observationer och väckte uppmärksamhet i teologiska kretsar genom att påstå att jorden rörde sig kring solen. Det ansågs vara en mycket kättersk tanke – 1616 hade den Heliga stolen fastslagit att jorden var  världs-altets mitt och att alla andra åsikter var straffbara. Galilei kallades till Rom för att stå till svars för sina villoläror inför inkvisitionen. År 1633 den 13 februari kom Galilei till inkvisitionsdomstolen, som var trångsynt och enfaldig, men genom hot om tortyr tvingades han till slut att göra avbön. (Det är att märka att domen undertecknades av sju kardinaler, men inte av påven!) Efter fullbordad avbön lär Galilei ha stampat i kyrkgolvet och sagt om jorden: “Eppur si muove”, d.v .s. “ Och ändå rör hon sig!” Han fick fängelse på obestämd tid, men kom ut redan till midsommaren. Han var inte på något sätt knäckt, utan fortsatte att experimentera och skriva i alla ämnen. Dessutom ägnade han sig åt att framställa och avsmaka vin, en dryck som han beskrev som “composto de humore e di luce” – sammansatt av  vätska och ljus”".
   VI hyllar denne upplyste och idoge renässansman med en middag i tidens stil, och hämtar menyn från Bartolomei Scappis kokbok, som trycktes i Venedig 1570:
Sauterade grodlår, vildand med brodo lardierosås och apelsinskivor med gelé
 
Hälsningar
Fleming