Vandring i Uddevalla

Uppdaterades: 06 oktober 2017

Vandring i Uddevalla 25 sept. 2017

Måndagsvandringarna med Kaprifolen är en institution, alltid populära. I regel vandrar man i naturen - över stock och sten, genom skog och ängsmark, aldrig långt från havet. Men denna gång promenerade vi över asfalt och kullerstenar, nämligen i Uddevalla! Visst har vi alla besökt denna stad tidigare, mest för att handla eller se någon utställning, och vid ett tillfälle gick måndagsvandringen till Gustafsberg längs strandpromenaden. Denna gång blev det dock koncentration kring äldre byggnader och kvarter. Vår medlem Håkan Karlén, tillika auktoriserad guide för Uddevalla, visade runt en flock på 25 personer, alla pigga och nyfikna.

Under samlingen vid Uddevalla museum passade Håkan på att berätta om Uddevallas historia i stora drag. Staden har upplevt många krig och bytt nationalitet sju gånger – i olika omgångar tillhörde man Sverige, Norge eller Danmark. Ursprungligen var Uddevalla en norsk medeltida handelsplats vid namn Oddevold, men orten utvecklades och fick stadsbrev 1498.

Stadens gynnsamma läge vid havet främjade export och import. Sillfisket var en god inkomstkälla, liksom tillverkningen av rep och tågvirke. Bränder var ett ständigt hot på grund av de många krigsinvasionerna. Sex gånger brann staden ner, och vid branden 1806 utplånades alla hus utom fyra! Vid återuppbyggnaden fick man ekonomisk hjälp av flera länder.

Under 1800-talets industrialisering invandrade en del skotska släkter som anlade odlingar och skeppade spannmål till Skottland. Som en parentes kan nämnas att de samtidigt introducerade curling-sporten! Industrier som Kampenhofs bomullsspinneri, Uddevalla Tändsticksfabrik, Schwartzman & Nordströms herrkonfektion (sedermera Tiger) och Junohus tillkom under 1900-talet, för att inte tala om riksbekanta Uddevalla-varvet (1946-86).

Vår promenad följde Bäveån och Norra Hamngatan, där Håkan berättade om en del gamla patricierhus, vidare mot Kyrkan med sitt vackra läge. I parken utanför intogs kaffe, och vi kunde njuta av friden under gamla, mäktiga träd intill vattnet. En bro ledde oss över till riktigt gamla delar av staden, där man traskade på kullerstenar och beundrade små trähus i olika pastellfärger. På återvägen passerade vi Sjömanshus-museet i korsningen Södergatan-Hellevigsgatan, helt byggt i holländskt tegel. Denna gång hann vi inte stiga in där, det får bli nästa utflykt. En sak är säker – vi som inte kände till Uddevalla särskilt väl förut fick mersmak, och Håkan avtackades varmt för denna introduktion.

En del av oss avslutade förmiddagen med lunch på Bohusläns museum och rundvandring på övre planet, där man kan lära sig ännu mer om stadens historia och utveckling. Mycket givande!

Agneta Bager-Josephson

 

Publicerades: 06 oktober 2017 Uppdaterades: 06 oktober 2017