SPF Gullmaren - verksamheten

Uppdaterades: 22 oktober 2020

SPF Gullmaren har ett stort utbud av aktiviteter

Nytt från SPF (finns även på första sidan info från förbundet)

 

 

Senaste nytt aug 2020

 

SPF-föreningarna i Bohusdistriktet

James F Dicksons minnesfond har, enligt stadgarna, till uppgift att lämna bidrag eller bekosta konvalescentvård, rekreationsresa eller rekreationsvistelse åt behövande i bland annat f.d. Göteborgs och Bohus län.

Styrelsen för minnesfonden vill informera om möjligheten för era medlemmar att söka medel ur fonden. Vi är därför tacksamma om ni på lämpligt sätt kan informera om fonden och dess syfte.

För ytterligare information hänvisas till fondens hemsida www.jamesfdickson.se
På hemsidan finns en ansökningsblankett.

Med vänlig hälsning

enligt uppdrag
Perallan Orrbeck

länk till www.jamesfdickson.se

Viktigt meddelande beträffande medlemsavgiften 2020

Hej alla medlemmar på förkommen anledning meddelas enligt nedan:

Om det är två personer i samma hushåll som är medlemmar är det viktigt att de gör två inbetalningar med olika OCR-nummer dvs att de använder det OCR-nummer som står
på respektive avi.

Det är många som betalar två medlemsavgifter på ett OCR-nummer och då kommer den ena personen stå som obetald.

Med vänlig hälsning
SPF Gullmaren
Thor Karlsson

 

 

SPF Gullmaren startade för ca 30 år sedan. Föreningen har haft skiftande verksamheter och aktiviteter men de sista 10 åren har verksamheten ökat kraftigt. Reseverksamhet, cirklar, månadsmöten samt övriga aktiviteter ökar år för år.

Styrelseprotokoll samt lite annan information för SPF Gullmaren finns under Arkiv / Dokument

Föreningens Stadgar

 Information från kommunens pensionärsråd

Länk till lysekils kommuns hemsida

Länk till SPF bohusdistriktet 

Länk till SPF bohusdistriktets protokoll

Publicerades: 06 november 2015 Uppdaterades: 22 oktober 2020