Läs och res

Uppdaterades: 25 september 2017

Att fördjupa sig i resmålet innan resan

Man träffas vid några tillfällen innan resan blir av och diskuterar samt läser om resmålet. Ledare Ingela Johannessen, tel. 0523-13789. Se  annons i Lp.

Publicerades: 21 oktober 2016 Uppdaterades: 25 september 2017