Bostadsförsöket

Bostadsförsöket

Vi som skriver är forskare vid  Lunds universitet och vi bedriver just nu ett spännande forskningsprojekt om tillgängligheten i det svenska bostadsbeståndet tillsammans med föreningen Vetenskap och Allmänhet, i samverkan med de tre största pensionärsförbunden.

Projektet är ett medborgarforskningsprojekt vilket innebär att alla medborgare kan medverka och hjälpa oss alla att samla in data. Men vi vänder oss framförallt till seniorer. I detta projekt vill vi veta förekomsten av miljöhinder i vanliga bostäder. För att medverka behövs appen "Bostadsförsöket" och en tumstock. Projektet är igång under september och oktober.

Delta i Bostadsförsöket och hjälp oss inventera miljöhinder i bostäder! Ladda ner appen för IPHONE eller ANDROID.

Läs mer   http://forskarfredag.se