Vi stödjer Ukraina

Konstauktionen till förmån för Ukraina på månadsmötet i december är nu slutförd och vi har betalt in vårt bidrag, 3 000 kronor till UNHCR, FN:s flyktingorganisation.

För detta har vi fått ett vackert diplom.

Vi vill tacka alla generösa medlemmar, både bidragsgivarna och köparna av konstverken.

Bidragen hade skänkts av Synnöve Ahlqvist, Ulla Fogde, Barbro Hagström, Karin Lindeberg, Eva Ullbro, och Håkan Wiberg. Än en gång ett varmt tack till dem för deras förtjänstfulla insats.