Månadsmöte mars

Tisdagen den 8 mars klockan 15.00 har vi ordinarie månadsmöte på Hav och Land. Sotenäs symbios centrum kommer till oss och berättar om sin verksamhet.