Kräftfest med årsmöte

Den 14 september avhålles vårt försenade årsmöte kombinerat med årets kräftfest. Föreningen bjuder på kräftfesten.