Ändrad tid för resan till Åstol/Klädesholmen

På grund av kollisioner med andra aktiviteter är resan till Åstol  och Klädesholmen framflyttad en dag. Ny resdag är onsdagen den 22 september 2021