Rättelse i vårprogrammet

Vårprogrammet

Det har tyvärr blivit ett fel i det trykta programmet för vårens månadsträffar. Datumet i april skall vara den 7. och inte 1. som det står i programmet