Mattcurling populärt

Mattcurling populärt

  • Mattcurling populärt

Intresset för att spela mattcurling är ökande. Vi är nu över 30 personer varje gång det är träning. Efter månadsträffen är mattcurling vår största aktivitet

Efter att vi fick en extra matta från Säffle, har vi nu fyra mattor klara för spel så vi har plats till ennu fler i hallen
Måndagar 10- 12 och torsdagar 13-15