Räklotteriet på Smögen

Räk-lotteriet på Smögenbryggan

I sommar har vi haft räk-lotteri på Smögenbryggan. Detta är ett upplägg som vi har ärvt ifrån  SPF Soten.
"Lotteri-general" Kjell Klasson har varit ansvarig och fått med sig några duktiga frivilliga till att betjäna kiosken. Lottförsäljningen har varit mycket bra och detta ger ett fint bidrag till vår förening.
Det är lite svårt att få i hop ett manskap till detta och vi skall evaluera inför nästa år.

Ett stort tack till Kjell och hans team som har offrat fina sommartimmar för att jobba i kiosken!
I morgon avslutas lotteriet och det blir spännande att se slutresultatet.