Endagsresa till Halland

Bilder tagna under en mycket uppskattad endagsresan till Halland i slutet av maj 2016. Fotograf: Ulf PR Svensson