Endagsresa till Halland

Bilder tagna under en mycket uppskattad endagsresan till Halland i slutet av maj 2016.
Fotograf: Ulf PR Svensson