Bankeberg

Det tidigare äldreboendet Bankeberg skall byggas om till bostäder. Fastigheten är såld av kommunen till Sotenäsbostäder som ansvarar för projektet. Texten här nedanför är hämtad freån Sotenäsbostäders hemsida och beskriver projektet.

Bankeberg, Hunnebostrand

Allmänt
Sotenäsbostäder har av Sotenäs kommun förvärvat det före detta äldreboendet Bankeberg i Hunnebostrand. Syftet med Sotenäsbostäders förvärv är att tillskapa ca 25-30 moderna bostäder för kommunens invånare. Bostäderna ska upplåtas med hyresrätt och vara anpassade för äldre.
Sotenäsbostäder tillträdde fastigheten vid årsskiftet 2018/2019 och i samband med Sotenäsbostäders tillträde har säljaren monterat bort trinetter, kök och tvättstugor för återanvändning i andra fastigheter.
Sotenäsbostäder har nu under drygt ett år arbetat med detaljplaneprocessen och den förändrade detaljplanen antogs av byggnadsnämnden i Sotenäs kommun den 27/6-19. Tyvärr överklagades den ändrade detaljplanen till Mark- och miljödomstolen men nu har den förändrade detaljplanen äntligen vunnit laga kraft.
Nu kan projekteringen påbörjas och vår förhoppning är byggstart under 2020/2021 med första inflyttning under 2022/2023.
Lägenheterna
Lägenheterna beräknas bli 25-30 st. till antalet och kommer att variera i storlek från 1 r.o.k. till 4 r.o.k. Samtliga lägenheter planeras med en egen balkong alternativt en egen uteplats.
Uppvärmning och ventilation
Husen planeras att värmas via bergvärmepumpar med vattenburet radiatorsystem.
Hyror
I dagsläget kan vi inte räkna på hyrorna då dessa kommer att bero på många olika faktorer varav många inte är påverkbara för Sotenäsbostäder. En sådan fråga är t.ex. om det nu införda investeringsstödet kommer finnas kvar eller inte.
Intresseanmälan
Du som lägenhetssökande har i nuvarande skede av projektet ingen möjlighet att lämna intresseanmälan för en specifik lägenhet eller för Bankeberg i stort. Det är först när projektet börjar närma sig ett färdigställande och lägenheterna därmed släpps för uthyrning som du kan göra en intresseanmälan för en specifik lägenhet. Lägenheterna fördelas som brukligt efter registreringstid dvs. hur lång tid du stått registrerad i vårt intressentregister som bostadssökande.

För att registrera dig som bostadssökande måste du registrera dig i vårt intressentregister via vår hemsida. Gå in på www.sotenasbostader.se, klicka på "Mina sidor" i övre fliken och därefter på rutan "Registrera dig". Fyll i formuläret med de efterfrågade uppgifterna. När du registrerat dig så får du en bekräftelse på din registrering via mail eller via brev, beroende på vilket korrespondensalternativt du valt.
Mer information
Vi kommer kontinuerligt att uppdatera med information på vår hemsida varefter projektet framskrider.
Har Ni frågor om lägenheternas utformning och utrustning, frågor om huset eller fastigheten är Ni hjärtligt välkomna att kontakta Vd på tfn: 0523-66 56 09 alt. via e-post info@sotenasbostader.se
Har Ni frågor om uthyrningen är Ni hjärtligt välkomna att kontakta vår uthyrningsavdelning på tfn: 0523-66 56 14 (telefontid vardagar kl. 9.00 - 12.00) alt. via e-post uthyrning@sotenasbostader.se