Treklangen senarelägger sin start

Kära körvänner! Vi saknar Er mycket men det eländiga smittoläget gör att vi tvingas uppskjuta körstart.

Vuxenskolan följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer att avstå möten med grupper över 8 personer tills nya riktlinjer kommer. Vi har därför preliminärt flyttat fram kursstarten till onsdagen den 2 mars och hoppas att läget då förbättrats. Vi återkommer med besked närmare detta datum.

Med hopp om ljus och värme och en fin vår!
Hälsningar

Lena o Gunvor