Reportage från medlemsmötet 25 november

finns nu i arkivet.