Välkomna på ZOOM-in på onsdagar

Välkomna på ZOOM-in onsdag den 10 mars. !!

Alla kan ansluta när som helst under tiden 9.00-11.00. Man behöver inte ha nåt särskilt ärende!
Kanske bara testa hur det är att komma in och delta i ett ZOOM-möte.

Denna gång har vi presentation från Utskottet SENIOR EKONOMI kl 10.00
Margareta Andersson och Henry Bäckström informerar om kommande aktiviteter och svarar på frågor i ämnet.

Länken är densamma varje onsdag!
Det är bara att trycka här så är du inne i mötet!
https://us02web.zoom.us/j/89956233092

• Alla onsdagar kan du ställa frågor och få svar på mycket, som har med hemsidor, medlemsregister, föreningsårsmöten, andra föreningsfrågor, utbildningar mm att göra.
Ann Malin Björk från Studieförbundet SV står till ditt förfogande. Era frågor kan leda till hjälp med föreningsutveckling, utbildningar, hjälp med att ordna aktiviteter mm.

• En eller flera från Distriktsstyrelsen är alltid med på dessa möten och kan så långt möjligt svara på era frågor och tar gärna emot förslag på hur vi kan ordna aktiviteter, utbildningar, föreläsningar mm.

• På onsdag den 10 mars deltar representant från Arbetsutskottet för "Seniorekonomi" och informerar om kommande aktiviteter och svarar på frågor.

• Gissar att det finns frågor om Förenings-årsmöten under våren, Distriktsstämman den 13 april och om Hälsoveckan i maj. Om ombud, fullmakter och motioner till distriktsstämman mm.

• Huvudsyftet med dessa ZOOM -IN-träffar är att de skall formas utifrån föreningarnas behov och önskemål.

• SE dessa möten som en plats för nätverkande , diskussioner och tips mellan föreningarna och distriktet i Bohusdistriktet, särskilt i dessa Coronatider.

Varmt välkomna!
Distriktsstyrelsen och Anna-Malin Björk