Intresserad av att lära dig digital mötesteknik?

Förbundet bjuder in alla medlemmar till Zoomutbildning 17 och 23 mars. Syftet är att öka den digitala delaktigheten bland våra medlemmar.