Nyhetsbrev 2 från förbundets "Inte Ensam"-projekt

Under 2021 kommer detta nyhetsbrev en gång i månaden för inspiration, motivation och stöd för det fortsatta arbetet med att minska ofrivillig ensamhet och motverka social isolering bland äldre personer. Målet är att nå de vi vanligtvis inte når och få med dem i vår sociala gemenskap.