Nytt från SPFs generalsekreterare

Nya rekommendationer till föreningar och distrikt

Anpassade rekommendationer 1 juni

Dessa föreskrifter gäller enligt ett första steg av anpassade begränsningar. Ytterligare fyra steg av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa på detta första. Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att meddela då det är dags för dessa följande steg. Följ utvecklingen, till exempel genom att hålla utkik på regeringens och FHM:s webbplatser. Vi uppdaterar våra förbundsinterna rekommendationer kontinuerligt så fort föreskrifter ändras.

Dessa föreskrifter gäller enligt en första nivå av anpassade begränsningar. Ytterligare två nivåer av anpassningar, mot allt större öppenhet, kommer att följa på denna första. Regeringen och Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att meddela då det är dags för dessa steg. Följ utvecklingen, till exempel genom att hålla utkik på regeringens och FHM:s webbplatser. Vi uppdaterar våra förbundsinterna rekommendationer kontinuerligt så fort föreskrifter ändras.

Smittskyddsläkaren och länsstyrelsen i din region kan utfärda rekommendationer för just din ort – då gäller dessa i första hand.
Är ni osäkra om vad som gäller – rådgör med det regionala smittskyddet.

Smittläget och gällande restriktioner gör att föreningar och distrikt rekommenderas att enbart genomföra aktiviteter om de kan ske på ett smittsäkert sätt. Aktiviteter ska arrangeras enligt de begränsningar som gäller på aktivitetsorten. Fortsätt att hålla avstånd till varandra, avsett om det sker inomhus eller utomhus. Undvik trängsel, och bidra inte till trängsel. Om trängsel trots allt uppstår kan munskydd användas som en ytterligare försiktighetsåtgärd.

Årsmöten och distriktsstämmor kan genomföras enligt ovan angivna ramar. De kan också skjutas upp, genomföras digitalt eller per capsulam. Alternativet med digitala möten finns alltid att tillgå.