Nyhetsbrev Inte Ensam från förbundet

Välkommen till ett helt nytt nyhetsbrev vars syfte är att sprida information samt ge inspiration, motivation och stöd i det fortsatta arbetet med att minska ofrivillig ensamhet och motverka isolering bland äldre personer.