Valberedningens efterlysning

SPF Seniorerna Sagsjön söker en medlem som är intresserad av hälsa och kultur för att delta i styrelsearbetet.
Personen vi söker är den som kontaktar föredragshållare inom berörda områd.

Om du skyndar dig och kontakta Tommy Warnström i valberedningen, 0703 53 99 26 eller 0702 56 96 68 eller 031 99 24 39 eller tommy.warnstrom@gmail.com, har du kanske chans att få uppdraget.