Digitala medlemsmöten till hösten?

Om coronarestriktionerna håller i sig till hösten kommer vi kanske att försöka hålla medlemsmötena på nätet.

Vi kommer i så fall att använda den digitala mötesapplikation ZOOM.
Som mötesdeltagare kommer du att få ett mail med en webbaress som du skall klicka på för att deltaga (förutsatt du har din e-postadress i medlemsregistret).

Om du klicka här, kan du lyssna på en av de kurser i ämnet som förbundet hållit under våren.