Starttiden för höstens medlemsmöten

har inte kommit med i det utskickade höstprogrammet. Den är som vanligt kl 12.