Information om parkering

finns nu under Hitta till Ekenkyrkan.