Kommunalt pensionärsråd

Kommunala pensionärsrådet är ett forum för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärs -organisationerna och kommunen

Vår representant är Lars-Åke Gustavsson 076 327 76 54

   Läs kommunens protokoll här