Hälso och Sjukvårdsnämnden Norr - HSN N

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden är en av fem nämnder i VGR. Nämnden företräder dig som bor i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla, Vänersborg eller Åmål. 

Nämnden ansvarar för att göra behovsanalyser och prioriteringar. Kunskapen om vilka behov befolkningen har styr nämndens beställningar och avtal om primärvård, tandvård, sjukhusvård, folkhälsoinsatser och insatser för personer med funktions-nedsättning.

Det lokala samrådet med pensionärer är ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och hälso -och sjukvårdsnämnderna. Varje nämnd har ett lokalt samråd knutit till sig. SPF Seniorerna Bohusdistriktet har 2+2 representanter.

Ordinarie Eva Wenäll, eva.wenall47@gmail.com, och Elsie Tyreman, elsie@tyremans.com.

Ersättare Bertil Gedda, bertilgedda@gmail.com