Föreningens bankgiro och swishnummer

SPF Orustveteranernas bankgiro är 5753 - 9884. Swishnumret är 123 468 70 34