Pensionsmyndigheten inbjuder till träffar

Pensionsmyndigheten inbjuder till träffar om pensionen och dess olika förmåner och tillägg

  16 maj Mimers hus kl 14.30

  17 maj Uddevalla Folkets hus kl 14,30 alt. 15,30

    läs mer här