Inställda evenemang

 Månadsträffarna jan och febr är inställda p.g.a. den fortsatta spridningen av corona/omikron     läs mer här