Försäkringskontakter lokalt

Inom 3 månader efter du blivit medlem kan du som är under 70 år teckna en förmånlig liv- och olycksfallsförsäkring. Alla medlemmar är också automatiskt försäkrade i en kollektiv olycksfalls-försäkring som gäller vid deltagande i olika SPF- arrangemang. Kontaktpersoner: Gun Pettersson 070 210 67 15 SKANDIA Daniel Kvist 0303- 72 84 61