Trafik

Trafik och säkerhetsfrågor är på agendan vid årlig bilpromenad.

Christer Persson är sammankallande och ansvarig. Du når honom på telefon 0738 - 02 87 51.