Trafik
 Vi inbjuder till poängpromenad med bil   läs inbjudan här

Trafik och säkerhetsfrågor är på agendan vid årlig bilpromenad.

Christer Persson är sammankallande och ansvarig. Du når honom på telefon 070 659 02 67.