Orust kultur och natur

Vi träffas och diskuterar och lär känna Orust kultur och natur - dåtid och nutid.

Träffarna sker i studiecirkelform, dels i en lokal, dels genom besök vid olika kända och okända platser på Orust.

För mer info kontakta Lars-Åke Gustavsson 076 327 76 54

Sammandrag vad som hänt 2018 och preliminär planering för 2019   lär här