Månadsträff

 

  Välkomna på månadsträff 19 april kl 17.00

   läs inbjudan här

       Program för månadsträffarna  2023  läs mera här

 

1 gång varje månad (undantag juni och juli) anordnas gemensamma möten där ordföranden informerar om pågående aktiviteter. Emellanåt bjuds också olika föreläsare in och talar om aktuella ämnen som kan vara av intresse. Likaså bjuds underhållare av skilda slag in för nöje och muntration.

Vid dessa möte är det försäljning och dragning av lotter.

Mötena avslutas med dans (undantag julfesten) till levande musik.

Månadsmöten kostar 100 kr per person.

Erland Widegren är sammankallande och ansvarig för festkommittén som anordnar dessa möten. Du når honom på telefon 0707 - 56 35 34.