Line Dance

Linedancen är f.n. vilande och vi söker ledare

Line dance är ingen pardans, de dansande står i rader - därav namnet. Danserna är uppbyggda av olika stegkombinationer som beskrivs i stegbeskrivningar.

15 - 20 deltagare per gång som betalar 10 kr per person och tillfälle. 

Kontaktperson är Eva Andersson 072 578 16 91 evanotskar@gmail.com