Om föreningen

Välkommen till SPF Seniorerna Munkedalsbygden

  • Vårvinter

SPF Munkedalsbygden har för närvarande, januari 2020, cirka 200 medlemmar. De flesta bor i kommunens centralort eller dess omgivningar. Inom kommunen finns ytterligare två stycken SPF-föreningar, Svarteborg och Sörbygden. Tillsammans arbetar vi för att kommunen ska ha bästa tänkbara äldrepolitik och bildar opinion i alla viktiga äldrefrågor.

Vi har medlemsmöten en gång i månaden och dessutom samlas vi till olika friskvårdsaktiviteter, studiecirklar med mera. Den sociala gemenskapen är viktig och ger oss alla ett rikare och mera spännande liv tillsammans med goda vänner.

Vi arrangerar även resor i närområdet och ibland flerdagsresor. 

Läs mera om Dina förmåner