Årsmöte 2022

Den 28 februari genomför föreningen årsmöte 2022. Vid mötet fattas beslut för andra gången om nedläggning av SPF Seniorerna Munkedalsbygden.